Základní informace k očkování
(Více informací na www.nzip.cz nebo www.vakcinace.eu)
Cíle očkování

Ochrana zdraví jednotlivce

 • Zabránění onemocnění
 • Zabránění utrpení a následků onemocnění
 • Zabránění úmrtí
Ochrana veřejného zdraví (navození kolektivní imunity)
Prevence epidemií

Před každým očkováním je třeba mít k dispozici následující informace od rodičů:

 • zda dítě nemá akutní zdravotní potíže
 • zda nemá horečku, zvýšenou teplotu
 • o alergiích na léky, na očkovací látky podané v minulosti, na dezinfekční prostředky
 • jaké byly případné reakce po předchozích očkováních
 • zda není u dítěte na základě proběhlých onemocnění a z rodinné anamnézy riziko závažné poruchy imunity
Očkujeme POUZE ZDRAVÉ DĚTI.

Současné podávání vakcín

Kterékoli 2 a více vakcín je možné a vhodné podat současně během jedné návštěvy ordinace. Každá vakcína se podává v samostatné injekci do jiného místa. Současné podání vakcín nezvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků, nesnižuje imunogenitu - účinnost.
Při současném podání vakcíny Men B-4C (Bexsero) s ostatními vakcínami je vhodné podat preventivně Paracetamol (Paralen, Panadol).

Současné podání vakcín přináší řadu výhod:

 • včasné dosažení protekce (ochrany)
 • méně stresující dítě
 • šetří nutnost zbytečné návštěvy lékaře, čas a peníze rodičů (+ rizika zbytečné cesty)
 • specifická výhoda pro dobu epidemie: snižuje riziko nákazy pro pacienty i zdravotníky
Reakce na očkování
Po každém očkování se může objevit nějaká reakce.

Fyziologické a očekávané reakce:

Nejčastěji jde o nejméně závažné, místní reakce typu zarudnutí, bolestivosti nebo zatvrdnutí v místě vpichu, případně o celkové reakce, které jsou méně časté, jako je například zvýšená teplota nebo bolest hlavy, svalů nebo kloubů.

Nejzávažnější reakce na očkování (anafylaktická reakce až anafylaktický šok) jsou velmi vzácné, jejich výskyt je mnohonásobně nižší než výskyt komplikací nebo úmrtí na onemocnění, proti kterému očkujeme. Anafylaktická reakce začíná nejčastěji kožními příznaky (horkost kůže, svědění celého těla, zarudnutí), následuje pocit tlaku na hrudi, úzkost a pocit na zvracení, přidávají se dýchací a srdeční obtíže. Anafylaktická reakce se může objevit bezprostředně po očkování, většina anafylaktických reakcí se projeví do 30 minut po očkování. Proto je důležité, aby očkovaný jedinec setrval po aplikaci očkovací látky ještě 30 minut v čekárně.

Přehled všech fyziologických známých a očekávaných nežádoucích účinků jednotlivých očkovacích látek je vždy uveden v příbalovém letáku nebo SPC (souhrn údajů o léčivém přípravku). Příbalový leták, který je součástí balení očkovací látky, vám může lékař poskytnout.

Jak se chovat po očkování?

30 minut po každém očkování je třeba setrvat v čekárně! Je doporučeno dítě šetřit, tj. nemělo by být vystaveno větší fyzické a psychické námaze podle druhu vakcíny buď 2 dny (neživé vakcíny) nebo 2 týdny (živé vakcíny), tzn. vynechat organizovaná plavání, cvičení, jiné sportovní aktivity, rehabilitační cvičení a zejména kontakt s nemocnými lidmi.

Kdy kontaktovat lékaře po očkování?
 • při horečce přes 39st.C
 • při neztišitelném pláči trvajícím několik hodin
 • při zarudnutí či otoku v místě vpichu dosahujícím 10cm
 • objeví-li se křeče, případně krátkodobé bezvědomí nebo objeví-li se závažnější reakce během dvou až tří hodin po očkování