Lékařské posudky

Posuzování zdravotní způsobilosti pro účast na zotavovací akci (škola v přírodě, tábor, lyžařský výcvik, soustředění apod.)
 • K vyšetření je potřeba se předem telefonicky objednat.
 • Je nutná přítomnost dítěte.
 • S sebou vezměte zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno (např.alergolog, oční, neurolog, ortoped apod.).
 • Je třeba přinést předem vyplněný příslušný tiskopis:
  Posudek o zdravoní způsobilosti dítěte >
 • Posudek se vydává s platností na 2 roky.
Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (studium na střední škole)
 • K vyšetření je potřeba se předem telefonicky objednat. Je nutná přítomnost dítěte. S sebou vezměte zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno (např.alergolog,oční, neurolog, ortoped apod.).
 • POZOR! U některých oborů je nutné i vyjádření specialisty ke studiu, případně další potřebná vyšetření.
 • Je třeba přinést předem vyplněný příslušný tiskopis:
  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání >
 • Je třeba znát název školy a kód oboru. Posudek se přiloží jako přílohu k přihlášce (na přihlášce se nic nepotvrzuje).
 • Spousta oborů lékařský posudek NEPOTŘEBUJE (gymnázia, obchodní akademie, většina humanitních oborů).
Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu
 • Jedná se zejména o posuzování výkonnostního sportu tzn. že dítě je registrováno v organizaci, má pravidelné tréninky a účastní se soutěží.
 • Před provedením posudku je třeba se objednat na EKG vyšetření pro sportovce.
  NsP Havířov: prim.MUDr. Hynek Canibal, pá 9.00-10.00, 11.00-12.00, tel.: 596 491 671
  NsP Havířov: MUDr. Holubová, pá 7.00-11.00, tel.: 596 491 260
  NsP Třinec-Sosna: prim.MUDr. Štěpán Rucki, čt 13.00-14.00, tel.: 558 309 204
 • S výsledkem EKG (platí 2 roky)a nálezy od lékařů, kde je dítě sledováno, je po předchozí telefonní domluvě možné potvrzení posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu. Nutná je přítomnost dítěte.
 • S sebou přineste vyplněný dotazník pro sportovce >
 • Posudek je platný jeden rok.
 • Jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu /např.ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus je třeba absolvovat zátěžové vyšetření, které provádí tělovýchovný lékař v Karviné - www.sportovniambulance.cz nebo v Ostravě - www.sportovnimedicina.cz
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!! Posudky může vydávat POUZE registrující poskytovatel zdravotních služeb, NIKOLIV zastupující lékař v době dovolené. Posudky na zotavovací akce, tábory, školy v přírodě si je proto třeba zajistit s dostatečným předstihem a nečekat až na prázdniny!