Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
Přihláška do MŠ150,‑ Kč
Vyšetření na řidičský průkaz400,‑ Kč
Přihláška do učebního oboru, na SŠ, VŠ150,‑ Kč
Lékařské vyšetření pro sportovní průkaz, plavecký výcvik, sportovní akce150,‑ Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory150,‑ Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání500,‑ Kč
Brigády150,‑ Kč
Zdravotní, potravinový průkaz350,‑ Kč
Zbrojní pas700,‑ Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu250,‑ Kč
Potvrzení do zahraničí300,‑ Kč
Lékařská prohlídka pro posudkové účely soc. zabezpečení na vlastní žádost200,‑ Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost250,‑ Kč
Výpisy, zprávy, potvrzení pro orgány činné v trestním řízení na vlastní žádost300,‑ Kč
Výpis pro pojišťovnu s individuální prohlídkou a záznamem chorob zas poslední 3 roky400,‑ Kč
Odeslání zdrav. dokumentace včetně poštovného100,‑ Kč
Svářečský průkaz400,‑ Kč
Kosmetické výkony – nastřelení náušnic
– jedna náušnice350,‑ Kč
– obě náušnice700,‑ Kč
Aplikace nepovinného očkování300,‑ Kč
Vystavení náhradního dokladu (očk. průkazu, JPP)100,‑ Kč