POVINNÉ OČKOVÁNÍ
1. Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Hib, dětské obrně a virové hepatitidě B (1. dávka nejdříve od 9. týdne věku)
HEXACIMA
 • Schéma 2 + 1
 • První dávka ve zvolený den (od 9. týdne věku)
 • Druhá dávka nejméně dva měsíce po první dávce
 • Třetí dávka nejméně 6 měsíců po druhé dávce, nejpozději však před dovršením 18. měsíce věku
INFANRIX HEXA (pro nedonošené děti narozené před ukončením 36. týdne těhotenství)
 • Schéma 3 + 1
 • První dávka ve zvolený den (od 9. týdne věku)
 • Druhá a třetí dávka s odstupem minimálně 1 měsíc
 • Čtvrtá dávka minimálně za 6 měsíců po třetí dávce
​Přeočkování:
 • Ve věku 5 - 6 let (obvykle během pětileté preventivní prohlídky) - přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli
 • Ve věku 10 - 11 let přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně
2. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
​PRIORIX
 • První dávka mezi 13. až 18. měsícem
 • Druhá dávka mezi 5. až 6. rokem