SEZNAM SMLUVNÍCH POJIŠŤOVEN
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
Revírní bratrská pokladna (213)